søndag 12. mai 2013

Google Now i NoregHeilt sidan Google Now(/Nå) vart lansert på den norske marknaden har det vore ein heller lite brukt eigenskap på telefonen min. Eg har alltid synest at det var ein interessant eigenskap, men lite meir enn eit forsøk.

Her i Noreg får ein opp heller lite informasjon. Ein får vêrmelding og kart til jobb og avtalar. Om ein er på reise får ein opp fotomotiv i nærleiken, valutakurs om det er naudsynt og klokkeslett heime om ein er i ein annan tidssone. 


Dette er berre ein brøkdel av den informasjonen som ein får i USA.
Ganske nyleg vart eg informert om at #Ruter sine bussruter i Oslo vert informert om dersom ein vel kollektivtrafikk som standard reisemetode. Dette er ein utvikling eg er glad for, og eg håpar andre busselskap og føl same utviklinga.

Ein annan ting eg nyleg vart informert om er at ein får tilgong til mykje meir informasjon dersom ein har engelsk som systemspråk. Då får ein til dømes opp sportsresultar (dessverre ikkje frå norske lag, enno). Ein har og mogelegheiten til å bruke språksøket mykje meir. Ein aktiverer søket ved å sei "google" etterfulgt av det ein ynskjer å søkje på. Enkle spørsmål som valutakursar, enkle rekkestykke, omgjering mellom måleeiningar, kor høge bygningar eller basketspelarar er o.l. får oppleste svar frå google. Ein kan og få Google Now til å ringe kontaktane dine ved hjelp av kommandoen "call *navn*" eller lage avtalar til kalenderen med kommandoen "make appointment *kva og når*". Dette er meir slik eg forventa at Google Now skulle vere, og dette fungerer fint i Noreg og. I allefall så lenge engelskkunnskapane er gode nok. No har eg berre brukt Google Now på engelsk dei siste to dagane, men det er til gjengjeld utan konkurranse dei to dagane eg har brukt det mest, og hatt mest nytte av det.


Dette er stort sett berre mine fyrsteinntrykk av Google Now, og dei er hovudsakleg gode. Det gjev meirsmak, og eg gler meg mykje til å bruke det vidare og til å sjå den vidare utviklinga til Google Now, og endå meir korleis vidareføringa av dette i Google Glass kjem til å fungera her i Noreg.

søndag 10. mars 2013

YouTube på PlayStation 3

Bilete henta frå PlayStation Blog EU


I USA har dei i lengre tid hatt tilgong til YouTube gjennom ein eigen dedikert app, medan me her i europa har måtta ta til takke med fantastisk dårlege YouTube XXL via nettlesaren (ein spesialutforma YouTube-klient for PS3 med dårleg søk og dårleg oppløysing). For nokre veker sidan gjekk SCEE (Sony Computer Entertainment Europe) ut med pressemelding om at dedikert YouTube-app skulle kome til europeiske PS3ar, men, dette gjaldt sjølvsagt ikkje Noreg. Men til mi store overrasking tok det ikkje lange tida før den kom.

Etter å ha lasta den ned i førigårs har den vorte flittig brukt i heimen.
Fyrsteinntrykket er veldig bra! Det ser flott ut, oppløysinga på videoane er bra og det same gjeld utforminga. Etter å ha godkjent tilgong til YouTube-kontoen din er det svært lett å få tilgong til abonnementa dine, både som enkelt kanalar og i ei samla side over det siste som er lagt ut av dei du føl.
Det er og ei fane for forslag til kva du kan sjå, dette fungerer på same måten som på nett, og vert heller lite brukt av meg personleg.

Menyen (bilete henta frå pcmag.com)


Søkefunksjonen er noko tungvint. Det fungerer omlag på same måten som det nye søket i PlayStation Store og Netflix-appen, altså at du vel ein og ein bokstav i staden for å skive. Eit pluss i YouTube er at du kan bruka smarttelefon eller tablet til å søka med, dersom du registrerer den. Dette fungerer greit, men eg hadde likt om det gjekk an å bruka YouTube-appen på telefonen/tableten i staden for å måtte gå via nettlesar.

Ein ting som  manglar er spelelister, og det er eit litt sårt savn. Dersom du føl ein serie med videoar (slik som til dømes ein "Let's play" av PewDiePie) må du finne neste video på eigahand.
Det den dog gjer er å spela av førre video i rekkja frå kanalen du ser på. Kvifor den går bakover veit eg ikkje, men dette er sikkert noko som er mogeleg å endra på.
Det er uansett veldig lett å finne ny video medan ein annan video vert spelt av, då du får tilgong til ein gjennomsiktig versjon av menyen ved å trykke ned-knappen.

Alt i alt er eg svært nøgd, og med YouTube på TVen har eg personleg sett svært mange fleire videoar no enn eg plar gjere. Dersom ein etterkvart og får tilgong til spelelister, og styring via telefon/tablet  vert enklare så er denne appen ein klar vinnar, det er den forsåvidt allereie, men ein vinnar kan og verte betre.

MrS