torsdag 1. mai 2014

Min fyrste månad med ChromebookFor omlag halvannan månad sidan mottok eg min HP Chromebook 14. Dette var fyrste gongen eg var borti ChromeOS, sjølv om eg har haldt eit auge med det heilt sidan det fyrst vart lansert og lenge vurdert å kjøpe.
Då eg relativt tilfeldig oppdaga at Multicom hadde tatt inn nokre Chromebook 14, heiv eg meg rundt og bestilte.

Det fyrste som slo meg då eg opna boksen var at maskina i seg sjølv synest er svært flott. Maskina eg kjøpte er matt kvit, men den finst og i ei rosaraud og ei turkis utgåve. Sjølve plastiken følest litt ru ut, og i mine auge føles og ser den betre ut enn andre plastikmaskiner eg tidlegare har vore borti, og i mine auge ser den ikkje spesielt billig ut (sjølv om den har ein prislapp på kun 3000 kr). Det einaste eg kan klage på på byggkvaliteten er at loket på maskina gir litt etter om den får litt trykk på seg, men etter å ikkje ha hatt "plast-laptop" på nokre år kan eg ikkje uttale meg om det er normalt med det materialet (sjølv om eg trur det er det).


Når du skrur på maskina for fyrste gong tek det berre nokre sekund før du vert møtt av ein innloggingskjerm, her skriv du inn gmail-adressa di og google-passordet, og så er du i gang. Dersom du har brukt Chrome nettlesaren før, og har installert utvidelsar vert desse automatisk installert på Chromebooken (på same vis som fyrste gong ein loggar inn i ein ny Chrome nettlesar). Sidan eg viste at Chromebooken var på veg tenkte eg i tida før eg fekk den igjennom ein del ting eg kunne få bruk for når eg fekk den, og installerte desse frå Chrome Webstore i nettlesaren min.
For å sei det slik, dette var den raskaste og enklaste installasjonen eg har hatt med ein ny data!

Så, over til eigenskapane. Som sikkert mange veit er ChromeOS (operativsystemet på Chromebook og Chromebox) basert på same prosjekt som Chrome-nettlesaren , Chromium, og baserer seg i på at "alt" som vert gjort på PCen hender på internett. På sett og vis er ChromeOS berre ein nettlesar (sjølv om det utviklar seg heile tida, og etterkvart kan gjere ganske mykje meir enn å berre vere på nett), og dette er både Chromebook sin sterkaste eigenskap og største svakheit.
Så lenge ein er kopla til eit nettverk er dette ikkje noko problem, og eg sjølv tenkjer nesten ikkje over det i det heile. Det einaste eg har tatt meg sjølv i å sakne av og til er å ha program i eigne vindauge, men det kan sjølvsagt løysast med å dra ut faner som eigne vindauge.Ein kan ikkje installere program på ChromeOS slik ein har for vane å gjere på andre operativsystem, men tileignar seg nye eigenskapar ved innstallasjon av utvidingar frå Chrome Webstore eller ved å berre finne nettsider med tenestene ein ynskjer. Webstore er særs oversiktleg, og det er lett å finne det ein leiter etter, anten ved direkte søk eller ved å sjå i kategoriar ein er interessert i. Eg har sjølv enno ikkje hatt noko problem med å finne ChromeOS-alternativ til tenester eg har pleid å bruke på andre operativsystem.

Det einaste problemet eg har møtt på så langt, var no i påska, då eg var utan nettilgong og ville ha ein film frå min Android-tablet (Nexus 7) over på Chromebook. Ved direkte tilkopling med leidning hendte det "ingenting", den lada, men kom ikkje opp i filhandsamaren. Sidan det var ei relativt stor fil var det heller ikkje så lett å få den overført på andre måtar heller, noko som førte til at eg etterkvart gav opp.
Bortsett frå den opplevinga, er det ei heilt fantastisk maskin. Den er ekstremt raskt klar når du skrur den på, og den gjer så godt som alt ein vanleg forbrukar treng (inkl. bilde og videoredigering via tenester på nett).Når det gjeld det som kan gjerast utan nettilkopling så vert det og berre meir og meir. Slik det er no, kan ein skrive e-postar (etter å ha aktivert offline gmail) og dokument og om ein har mediefiler lagra på maskina kan dei spelast av i tillegg til mykje anna som eg ikkje har sett meg inn i.
Alt av offline-utvidelsar ligg i ein eigen avdeling i Chrome Webstore, så det er ikkje vanskeleg å finne ut kva ein vil ha.

For å runde av kan eg iallefall sei at eg er svært(!) nøgd med den, og gler meg til å sjå utviklinga vidare.
I tillegg kan det jo nemnast at det er mange rykter om at ChromeOS vert offisielt lansert her i landet i denne månaden, så om du, som meg, har tenkt på det ei stund, vil eg tru at tida snart er inne.

Surf on!
Gaute

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar