onsdag 12. september 2012

Kon-Tiki


(Foto: Carl Christian Raabe/Nordisk Film Distribusjon. (Bilete henta frå http://www.kon-tiki.no/KTfilm_fakta_eng.php))

Kon-Tiki handlar naturleg nok om den (vil eg tru) velkjende historia om Thor Heyerdahl og kompani si ferd over Stillehavet, frå Sør-Amerika (nærare bestemt Peru) til Polynesia. Men denne gangen er det ingen dokumentar som er blitt laga, men derimot ein «fullblods actionfilm», delvis, laust basert på den originale historia. Noko som og er det filmskaparane har fått litt refs for i det siste.

Filmen startar bra, med ein god skildring av kor lite tru det akademiske miljøet hadde i teoriane til Heyerdahl. Etter ein del styr med å skaffe pengar, noko han ikkje får til, går han rett og slett i gong med å skaffe mannskap og bygge flåte. Og set etterkvart ut på ferda. Noko som heller ikkje viser seg å gå som planlagt.
Den drastisk endra Watzinger (Anders Baasmo Christiansen) skapar problem om bord, både mellom manskapet, og med eit svært unødvendig angrep på ein veldig stor og rask (men godt animert) kvalhai. Denne og fleire scenar gjorde berre at eg sat igjen og lurte på om Watzinger verkeleg var slik, hadde han så lite tru på dette prosjektet (noko som verkar lite truleg).

(Foto: Carl Christian Raabe/Nordisk Film Distribusjon (bilete henta frå http://bit.ly/RN3q6S))


I tillegg må eg nemne den litt overdrivne bruken av svært store kvithaiar. Var dette den einaste arten dei møtte på, var dei verkeleg så store? Og ikkje minst, vart dei lokka til flåten av eit brutalt hai-mord om bord? Nei, ikkje veit eg, men spanande var det. Sjølv om dei kanskje kunne ha halvvert talet på hai utan å minske spenninga nemneverdig.

No virka eg kanskje litt negativ, men det er ikkje heilt meininga. Alt i alt er det jo ein ganske bra film. Den er jo underhaldande, og det er jo faktisk det som er meininga. Så den er så absolutt vert å sjå. Berre hugs på at det ikkje er ein dokumentar du sit og ser!
Første ordentlege blogginnlegg skal no avsluttast, og første film ut vert rulla inn på bloggen med eit terningkast 4. Takk for denne gong!

PS. Kjære filmskaparar, ikkje lag scenar som virkar som om dei er avslutningsscene når dei faktisk ikkje er det! (Om du ikkje har sett filmen trur eg nok du forstår kva for ein scene eg siktar til når du gjer det. Og har du sett den, så håpar eg at du skjøner kva scene eg meiner)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar