torsdag 13. september 2012

Lawless


(Rettigheitane til biletet tilhøyrer The Weinstein Company. (Biletet henta frå http://bit.ly/Otb9qk)

Bygdemafiaen slår til!

Etter å ha sett traileren til Lawless visste eg at dette var noko eg berre måtte få med meg! Så etter Kon-Tiki i førigårs bar det nesten rett vidare på ovannemnte film, og for ein film!
Handlinga i filmen er lagt til alkoholforbodstida i USA, nærare bestemt Franklin County, Virginia. Og omhandlar dei tre brørne Forrest (Tom Hardy), Howard (Jason Clarke) og Jack (Shia LaBeouf) Bondurant. Som då driv storskalaproduksjon og distribusjon av godt gamaldags heimebrent, eller moonshine, som det heiter der borte i statane. Dei har til og med ordna seg avtalar med det lokale politiet, så ikkje noko problem der.

Dette går vel og bra, heilt til storbykaren Spesialagent Charlie Rakes (Guy Pearce) kjem til bygda. (Ja, eg veit det verkar som ei ganske uoriginal oppskrift, men det fungerer!) Forrest Bondurant er den einaste av heimebrennarane som ikkje vil føye seg etter ønskja til Mr. HøgpåstråDrittsekkSpesialagent, noko som sjølvsagt skapar problem. Og her startar den eine hovuddelen av historia i filmen, konflikten mellom Forrest og Rakes som og går ut over resten av Bondurant-brørne og alle andre som har noko med dei å gjere.

Den andre hovuddelen av historia handlar om Jack, yngstebroren, den rolegare og meir omtenksame i familien. Som berre har ønske om å vere ein av dei tøffe karane, og vise brørne sine at han og dug til noko, og kan vere slik som dei. Så når broren Forrest blir skada tar Jack over heimebrent geskjeften, utan løyve så klart. Og herifrå stig standarden drastisk! Frå no av er det berre kule bilar og stilfulle klede som tel for Jack, etter inspirasjon av den fantastisk kule mafiabossen Floyd Banner, spela av Gary Oldman. Hovudgrunnen til Jack sitt stilskiftet er sjølvsagt ei jente, prestedottera Bertha (Mia Wasikowska). Noko som ikkje er spesielt enkelt, som eit medlem av bygda sin «verste» familie. Men han prøver no så godt han kan (både med og utan alkohol innanbords).

(Bilete frå http://bit.ly/Ps3l3N)


Meir enn dette vil eg ikkje røpe om historia, men eg ynskjer å rette ein spesiell oppmerksamheit til rolla til Tom Hardy, Forrest Bondurant. For ei rolle! For ei tolking! Dette er utan tvil den beste karakteren i filmen. Den litt inneslutta og særs kortfatta Forrest passar Hardy som hand i hanske. Han er stille, gryntande og rar, og skapar så godt som alle dei humoristiske scenane i filmen. Og dei er verkeleg bra! Dei fantastiske gryntande utsegnene er perfekte som svar og innvending på ei rekke spørsmål og hendingar i filmen, og for nokre scenar dei skaper. Du kan berre glede deg!

Eit klart terningkast 5.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar